Monolitické stavby

Malé monolitické stavby, Malé monolity, betonové konstrukce Praha. Kliknutím na tlačítko „Najděte nejbližší firmy v mapě“ a zadáním místa stavby se zobrazí jednotlivé firmy seřazené podle silniční vzdálenosti včetně údajů o trase. Monolitické konstrukce jsou základním výrobním prvkem naší firmy.

Monolitické stavby

Zabýváme se prováděním železobetonových konstrukcí v průmyslových objektech, stavbách. Jedná se převážně o realizace spodních staveb, monolitické skelety, nosné i opěrné stěny, monolitické stropy, vodotěsné betony, retenční jímky, odpadní nádrže. Naše činnost se zaměřuje na provádění monolitických železobetonových konstrukcí v oblasti průmyslových, občanských a bytových staveb. Jednou z hlavních činností firmy TRUTESPOL MONOLITY s.

Monolitické stavby

Provádění železobetonových monolitických konstrukcí a staveb, ukládka a dodávka výztuže.

Silážní žlaby, železobetonové nádrže pro bioplynové stanice.

Monolitické stavby

Jednu z nejvýraznější stavebních specializací akciové společnosti PSJ představuje realizace železobetonových. Další náplní stavební společnosti Envos, s. Výroba železobetonových pražců a prefabrikátů pro dopravní, inženýrské a pozemní stavby. Monolitické konstrukce – Jídelna a administrativní budova APB. Monolitické konstrukce – Stavba betonové zdi – Plzeň. Hrubé stavby rodinných a obytných domů, Statenice. Vestavba monolitické konstrukce, ul. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a provozní hodiny MMS, Malé monolitické stavby, Praha, Nové Město.

Na těchto stavbách právě provádíme monolitické konstrukce:. Již více než 20 let provádíme kompletní dodávku železobetonových monolitických konstrukcí. Provádění monolitických konstrukcí tvoří významnou část realizovaného objemu stavebních prací. Společnost dodává monolitické betonové konstrukce pro.