Montovaný skelet ms 71

Stropní konstrukce můře být v montované. V 60-tých letech se objevila řada montovaných skeletů. Sloupové systémy (skelety) sledují úplné oddělení nosné funkce svislých konstrukčních prv-.

Montovaný skelet ms 71

Konstrukční soustava montovaného skeletu se skrytými průvlaky MS-OB. VÚPS Gottwaldov); MS 69 6,0×7,2 m (PS Plzeň); MS 71. PRVKY A STYKY SKELETU S PRŮBĚŽNÝMI PRŮVLAKY. MS-71 (realizované v Čechách), které svými parametry odpovídal i parametrům.

Montovaný skelet ms 71

Stropní konstrukce můře být v montované nebo monolitické technologii. Prefa ŽB sloupový skelet MS 71 systém s deskovými průvlaky léta 20. Montovaný skelet, MS-OB, technická zpráva, situace stavby, zařízení staveniště. Stavebně technologická etapa montované nosné konstrukce objektu střední. Skelet montovaný beztrámový (Maba-prefa). Montovaný beztrámový skelet : MS 71.

Montovaný skelet ms 71

Samostatně stojící mateřská škola z 50-60.

Montovaný skelet Návrh zvedacích mechanismů Konstrukční systémy. Nosná konstrukce dvoupodlažního pavilonu, ve kterém budou prováděny stavební úpravy je tvořena prvky železobetonového montovaného skeletu MS 71. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet MS-71, stropy. Jde o montovaný skelet MS 71 s konstrukční výškou 3,300 a obvodovým pláštěm dozdívaným v místech otvorů. Díky konstrukčnímu systému montovaných panelových stěn mohlo město. Holém Vrchu byl i zde užit systém montovaného skeletu MS 71. Konstrukce: revidovaná zateplená montovaná stěnová soustava TO6B; jídelna: montovaný skelet MS-71. B skeletu MS 71 s obvodovým pláštěm z keramických panelů.

Pro obě části objektu je použit montovaný želbet.