Mostní vzorové listy

Vzorové listy staveb pozemních komunikací (VL). Vzorové listy oprav mostních objektů PK. Současně se ruší a nahrazují v celém rozsahu vzorové listy VL 4 – Mosty.

Mostní vzorové listy

VL O – VZOROVÉ DETAILY OPRAV MOSTNÍCH OBJEKTŮ PK. Vzorové listy stanovují uživatelské parametry a shrnují zásadní nebo svým významem důležité. SN 73 6210 Projektování mostních objektů.

Predmet a účel vzorových listov (VL).

Mostní vzorové listy

Přechody mostů pozemních komunikací. Vzorové listy VL4 sú súčasťou podkladov na vypracovanie dokumentácie stavieb, ktoré stanovujú. Přechody u silničních a dálničních mostú. SN 73 6205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí. Sborník technických řešení STŘ S 6 Vybavení a. Přehled řešených projektů výzkumu a vývoje MDS pro mostní objekty PK. SN 73 6206 – Navrhování betonových a železobetonových mostních.

Technické podmínky; Vzorové listy; Metodické pokyny, metodiky, směrnice a další. Všechny výše uvedené předpisy schvaluje Ministerstvo dopravy a naleznete.

Mostní vzorové listy

Seznam vzorových listů železničního svršku. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. RDS), dokumentaci skutečného provedení (DSK), mostní listy (ML). MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH.

VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL O VZOROVÉ DETAILY OPRAV MOSTNÍCH. Mostní vozovky na betonových mostovkách – základní zásady provádění. Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací: VL 0, Pontex. Touto normou se ruší kapitola 11 Mostní objekty v ČSN 73 6100-1 z října 2008. MVL Mostní vzorové listy železničních mostů.