Nedestruktivní zkoušky betonu

Nedestruktivní zkoušky (Nondestructive tests). Nedestruktivní zkoušky betonu neporušují zkoušený beton. Pevnost je však pouze informativní a závislá na.

Nedestruktivní zkoušky betonu

Zde je základní rozdělení zkoušek betonu:. Nedestruktivní metody zkoušení kodifikované v českých technických normách. Metody místního porušení pro zkoušení betonu v dokončených.

SN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí (vyšla. 1989, znovu 2012).

Nedestruktivní zkoušky betonu

SN EN 13791 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích. Klíčová slova: nedestruktivní zkoušení, tvrdoměr, koroze výztuže, indikátor výztuže, přídržnost. SCHMIDT slouží k nedestruktivnímu zkoušení kvality betonu na. Nedestruktivní zkoušky betonu v konstrukcích. Slouží k zjištění vlastností betonu zabudovaného do stavební konstrukce bez jejího narušení. PRINCIP DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: § zkoušku provádíme na zkušebním tělese.

Stanovení stejnorodosti betonu a dynamického modulu pružnosti pomocí ultrazvuku. Destruktivní zkoušky betonu patří ke kontrole jakosti betonu a dělí se na: pevnost betonu v. Obecně má beton malou pevnost v tahu, cca 10× menší než v tlaku.

Nedestruktivní zkoušky betonu

Zkoušky jakosti vyrobeného betonu se rozdělují podle účelu na průkazní a kontrolní.