Neobnovitelná primární energie

Při větší změně dokončené budovy je nutné splnit současně požadavek na neobnovitelnou primární energii za rok b) a součinitel prostupu. PRIMÁRNÍ ENERGIE – ENERGIE , která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární. Měrná neobnovitelná primární energie vyjadřuje podíl využití obnovitelných zdrojů energie na provoz budovy.

Neobnovitelná primární energie

Mezi obnovitelné zdroje energie patří např. Spotřeba x FPE = spotřeba primární energie = obnovitelná + neobnovitelná. Celková energeticky vztažná plocha: 177,72 m2. Celková energeticky vztažná plocha: 1045,44 m2.

Neobnovitelná primární energie

Měrná roční potřeba tepla na vytápění.

Měrná neobnovitelná primární energie.

Neobnovitelná primární energie

Celková energeticky vztažná plocha: 131,90 m2. Usnadnit výpočet a používání faktorů primární energie. Faktor neobnovitelné primární energie – primární neobnovitelná energie dělená dodanou energií. Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie stanovené pro. Výpočet energetické náročnosti budov, tj. Kolik energie spotřebuje pasivní dům a jak ji získává?

A co je měrná neobnovitelná primární energie? Typ studie: Studie využití tepelného čerpadla pro novostavby RD z hlediska splnění neobnovitelné primární energie. Vliv provozu budovy na životní prostředí).