Nestátní zdravotnické zařízení registr

Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další. Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „NRPZS“) obsahuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb. Zdravotní péči je možné poskytovat pouze na základě oprávnění k.

Nestátní zdravotnické zařízení registr

K provozování nestátního zdravotnického zařízení je podmínkou vydání rozhodnutí o registraci, ve smyslu zákona č. Registrace nestátních zdravotnických zařízení. Nestátním zdravotnickým zařízením (dále jen nestátní zařízení) se rozumí jiné zdravotnické. Registraci a činnost nestátního zdravotnického zařízení upravují následující zákony a.

Nestátní zdravotnické zařízení registr

Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Vznik oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení.

Registrace NZZ před zahájením podnikatelské činnosti. Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení), jste připraveni k podání žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení. Oprávnění k provozování nestátního zařízení, jehož provozovatelem je hlavní město Praha, vzniká rozhodnutím o registraci ministerstvem zdravotnictví České. Pokud držitel rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení hodlá požádat o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tzv. Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči. Informace pro zdravotnická zařízení – ve vztahu k posuzování dočasné pracovní neschopnosti.

Nestátní zdravotnické zařízení registr

Zde najdete seznam zdravotnických zařízení České Republiky.

Můžete hledat podle názvu, kraje, obce, druhu zařízení, oboru péče či zřizovatele. Abyste mohli ordinovat potřebujete registraci Nestátního zdravotnického zařízení (NZZ). K získání registrace NZZ musíte nejdříve podat žádost o schválení. Název agendy: Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních. Registr plátců DPH – SANOX nestátní zdravotnické zařízení. DIČ: CZ60726300, sídlo firmy, údaje o registraci DPH, údaje o nespolehlivém plátci DPH.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jako správní orgán věcně. Návrh zdravotní pojišťovny na konání výběrového řízení. Data naleznete na RŽP nebo v registru ekonomických subjektů. VĚRA LÍVANCOVÁ, NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ. VĚRA LÍVANCOVÁ, NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – Společnost je. Varuje před zaváděním nových registrů a. Provozování nestátního zdravotnického zařízení v Praze 5 na základě rozhodnutí. Praze 7 na základě rozhodnutí o registru vydaného dne 1. Každý držitel registrace nestátního zdravotnického zařízení se považuje za poskytovatele zdravotních služeb podle zákona č. NZZ ( z webu Krajského úřadu); formulář- Žádost.

INFORMACE K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen „registrace NZZ“). Kontaktní pracovnice: Barbora Filková, DiS. Lékařskou praxí máme na mysli nestátní zdravotnické zařízení.