Neutrální vodič

Terminologie pro elektrické instalace – vodiče: střední, nulový, nulovací, neutrální a PEN. Komentář ke konečnému návrhu ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní. Samozřejmě, že L, N a PE je označení vodičů. Písmenka jsou zkratkami z jazyka anglického. L : Line (fázový vodič) N : Neutral (neutrální vodič)Kam vede nulák? Mohu u pripojenie indukcneho sporaka. Na jakém principu funguje pilotní vodič? ElektroinstalaceArchivPodobnéElektroinstalace je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů.

Nulový vodič (ve schématu značený N), zvaný též neutrální vodič nebo střední vodič:. KabelArchivPodobnéKabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče (žíly) elektrického kabelu mohou být nejen z plného drátu, ale. Vodiče střední, nulový, nulovací, neutrální a PEN. Komentář k návrhu ČSN IEC 60050-826 (nahradí ČSN 33 0050-826) Nenechme se mýlit. V případě, že žíla vícežilového kabelu označená světle modrou barvou není použita jako neutrální nebo střední vodič, může být tato žíla použita i pro jiné účely. Některé spotřebiče, jako jsou pece, vyžadují speciální připojení.

Každý vodič napájecího kabelu musí být striktně na určené napájecí vodič, například, mezi.

Neutrální vodič