Neznámý vlastník katastr

Interaktivní mapové vyhledávání v seznamu nemovitostí s neznámým vlastníkem, který vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Otázka 1: Co znamená pojem „nemovitost s neznámým vlastníkem“ a jak tento problém vznikl? Jde o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není. Seznam 192 tisíc nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí zveřejnil na svém. Katastr nemovitostí: Pozemky neznámých vlastníků. Ve své činnosti se veřejný ochránce práv setkává s negativními důsledky, které vznikají. Až 8% rozlohy Česka je v rukou neznámých vlastníků. Nový katastrální zákon ukládá Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pokusit se tyto neznámé vlastníky vyhledat, a to ve spolupráci s obcemi, které.

Celkem je v katastru kvůli souběhu několika majitelů nad jedním pozemkem 192 000 neznámých vlastníků. Neznámí vlastníci nemovitostí se hledají na základě nového. Katastr může z vlastního podnětu odstraňovat pouze zjevné chyby v zápisech. Katastr nemovitostí – neznámý vlastník. Na seznamu nemovitostí, které nemají své vlastníky, je stále 186 000. Nový katastrální zákon ukládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pokusit se tyto neznámé vlastníky vyhledat, a to ve. Neznámý vlastník – katastr nemovitostí.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru. Přehled má pomoci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník).