Norma čsn 73 4108

Typ produktu, Česká technická norma (ČSN). Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z února 2013 platí u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb; neplatí pro zařízení.

Norma čsn 73 4108

Dle ČSN 73 4108 mají byt dodrženy následující nejmenší vzdálenosti: a) mezi. Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena. Zobrazit všechny normy ze třídy 7341 Funkční díly. Hygienickým zařízením a šatnami se zabývá norma ČSN 73 4108.

Norma čsn 73 4108

Kdy byste normě měli věnovat pozornost? V minulém díle článku Požadavky na šatny dle normy ČSN 73 4108 jsme si v rychlosti představili normu, která upravuje hygienická zařízení a šatny.

SN 73 4108 (734108) A Šatny, umývárny a záchody = Dressing rooms, lavatories and water-closets. Stará norma ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody z roku 1994 (se změnou Z 1 z února 1999) byla vydána ještě za platnosti zákona č. UMÝVÁRNY ( NORMA ČSN 73 4108 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠATNY). Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z února 2013 platí u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb; neplatí pro zařízení v budovách. SN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody. Občanská vybavenost – literatura u. Tato norma nahrazuje ČSN 73 4108 ze září 1994.

Norma čsn 73 4108

SN 73 6109 Projektování polních cest Vydání: Únor 2013 Tato norma platí pro projektování. Datum ukončení platnosti normy je 20130301.

SN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny, Kategorie: 7341 Funkční díly stavebních objektů. Chápete někdo proč v tomto státě nejsou přístupné technické normy. Nová norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. Třídící znak: 734108 (navrhování a provádění staveb). Nová norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Sociální zařízení řeší ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. Norma je platná od března 2013 a nahradila normu stejného čísla a názvu ze.

PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2) OSOBNÍ HYGIENA v bytě KOUPELNA NÁVRH SE ŘÍDÍ NORMOU ČSN 73 4301 Obytné budovy KAŽDÝ BYT: MIN. Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb. SN 73 4301 Obytné budovy; ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a. Při dispozičním návrhu je třeba pracovat s normou ČSN 73 5305 a ČSN 73 4108, vyhláškou č. SN 73 3450 Z1 Obklady keramické a skleněné. SN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi. Na ČSN on-line si můžete příslušné normy přečíst i tisknout, záleží ale pro jakou. SN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi. Anotace: Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4108 ze září 1994.

Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, stavební úřady a ostatní organizace a. SN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody. Tato norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro:. SN, které jsou v souladu s normami Evropského společenství. SN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody.