Norma čsn 73 4301

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro: – bytové. Formát PDF: IPDF – Image PDF (norma je skenovaná). Typ produktu, Česká technická norma (ČSN).

Norma čsn 73 4301

NAVRHOVÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV DLE ČSN 73 4301. Tak je tomu i u normy ČSN 73 4301 – Obytné budovy, kterou lze označit jako základní pro. Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které.

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4301 z 1987-08-19.

Norma čsn 73 4301

Tato norma byla prodana firme:Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305. SN 73 4301 (734301) A Obytné budovy = Residential buildings. Download "ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva. SN, které jsou v souladu s normami Evropského společenství.

Norma čsn 73 4301

Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb. SN 73 4301 Obytné budovy; ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a. SN 73 0580 – 4 Denní osvětlení budov. Potřeba odstavných a parkovacích stání se stanoví výpočtem podle ČSN 73 6110.

Pojem "podkroví" definuje norma ČSN 73 4301 – Obytné budovy. Termíny a definice i další technické požadavky pak stanovuje norma. Soud nemůže sám právo dotvářet tím, že by chybějící normu zcela nově. Předmětná technická norma (ČSN 73 4301) není v rozporu s jinými. Třídící znak: 734301 (navrhování a provádění staveb). Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Normy, legislativa České státní normy, které se týkají zařízení budov: Norma ČSN 73 4301 – Obytné budovy.

Norma ČSN 73 4305 – Zaříditelnost bytu. Také poslední znění revize ČSN 73 4301 – Obytné budovy obsahuje údaje a požadavky týkající se právě navrhování podkrovních prostor.