Norma čsn 73 5305

Název: Administrativní budovy a prostory. Typ produktu, Česká technická norma (ČSN). SN 73 5305 (735305) Aktuální vydání.

Norma čsn 73 5305

Třídící znak: 735305 (navrhování a provádění staveb). SN 73 5305 (735305) A Administrativní budovy a prostory = Administration buildings and rooms. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 5305 z 1979-06-19. Při dispozičním návrhu je třeba pracovat s normou ČSN 73 5305 a ČSN 73 4108.

Norma čsn 73 5305

SN 73 5305 (735305) Administrativní budovy. Zkrácený název, Praha Český normalizační institut. Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z února 2013 platí u. SN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory, Kategorie: 7353 Stavby pro správu a řízení. SN 73 5305 – Administrativní budovy Kancelářská práce Minimální plocha. SN 73 6110 – projektování místních komunikací. Tabulka 7: ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory.

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí.

Norma čsn 73 5305

SN, které jsou v souladu s normami Evropského společenství. SN 73 5305 – Administrativní budovy. V tomto seznamu jsou proto hlavní navazující normy uvedeny. SN 73 0835 (Požární bezpečnost staveb….. ČSN 73 5305, Administrativní budovy (1980). Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel; ČSN 73 6110.

Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb. SN 73 5305 Administrativní budovy a prostory; ČSN 73 6057. Tyto kabiny se započítávají do počtů požadovaných tabulkami 3 a 4 normy ČSN 73 5305. Pracuje-li v budově více než 50 žen, je nutné minimálně jednu. Tyto kabiny se zapoòitaVaji do poòtů pozadoVanyoh tabulkami 3 a 4 normy CSN 73 5305. Praouje-li V budoVe Vioe nez 50 zen, je nutne minimalne jednu. Pro stanovení ploch veřejné části Vb platí norma jen do velikosti łpičko-.

Plocha pro rozptyl cestujících se navrhuje dle ČSN 73 6110, zastávky městské. SN 73 2401 +3, Z2, Z3, Z4 schema – v. Od května 2005 je v účinnosti nová norma ČSN 73 5305 Adminis−. SN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. SN 73 5305 Administrativní budovy a prostory ČSN 73 6058. Ozna čení a číslo normy Název normy § 10 ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4108. SN 73 0802, Požární bezpečnost staveb.

SN 73 5305, Administrativní budovy: 1979.