Normohodiny zkratka

Výsledky hledání významu zkratky NORMOHODINY. Co znamená NORMOHODINY najdete v tomto slovníku. Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka normohodiny a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online!

Normohodiny zkratka

Zkratka Nh, normovaná hodina – doba nutná pro provedení konkrétní práce vztažené ke kalkulační jednici. V rozboru jsou uvedeny a oceněny např. Slovenská, Ruská, Anglická, Francouzská, Španělská, Německá, Italská. Významy zkratky bm z kategorie Měrné jednotky.

Normohodiny zkratka

Měrné jednotky jsou aktuálně významy 83 zkratek. Dodáte-li pro nacenění jen projekt určený pro stavební řízení (v popisné tabulce na projektu je zkratka PRO SŘ), bude pro vámi vybranou firmu.

Normohodiny zkratka

Plánované normohodiny celkem: z toho na přípravu: na hlavní úkoly: Skutečné. Sazby a pracnost v normohodinách (Nh) je možné upravit podle. Zpřesnění názvosloví, zkratky a definice. Za trudoden, člověkoden, strojhodina, normohodina, koněden, tunokilometr.

Práce celkem (Celkový počet normohodin +20%). Pomocí vazeb jsem sestavil celkový časový plán stavby. Pro dané množství práce v technických měrných jednot- kách se určí čas trvání stavební činnosti. Zkrátka je to podčtvercová konstrukce a ta se musí točit a nebo si.