Únosnost základové spáry

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti základových půd. Je-li základová spára v hloubce větší než hloubka založení předpokládaná. Základová spára = plocha, ve které se konstrukce základu stýká se základovou půdou.

Únosnost základové spáry

Tabulková výpočtová únosnost jemnozrnných zemin. VÝPOČTOVÁ SVISLÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY. Nemůžu se ale dopátrat co to přesně znamená. Ta se volí obvykle vodorovná v ta- kové hloubce, která je optimální z hlediska únosnosti základové.

Únosnost základové spáry

V praxi lze použít pro prvotní odhad únosnosti základové spáry. Pro zeminy se výpočtová únosnost Rd základu s vodorovnou základovou spárou stanoví podle. Zatížení působící v základové spáře vyvolává v základové půdě napětí a deformace. Používají se tam, kde je dostatečně únosná základová půda v dosažitelné. Má-li však náš pozemek málo únosné podloží, bude řešení. Vyhloubené spáry pro vylití základového pasu je třeba nejprve pořádně očistit a. Pokud hladina podzemní vody je nad úrovní základové spáry, je třeba.

Inovace studijního oboru Geotechnika reg. Vývoj napětí v základové spáře a sedání v závislosti na čase.

Únosnost základové spáry

S hloubkou od základové spáry se velikost napětí zmenšuje. Základová spára musí mít kvalitu, kterou předpokládá projekt, zejména musí. Základy přenášejí zatížení vrchní stavby na základovou spáru, kde zatížení přejímá. Výrazně se začínají prosazovat hlubinné základy i na běžně únosném podloží tam, kde by to bylo. Rdt ≥ 150 kPa,; třída těžitelnosti zeminy max.

Jejich účelem je přenést váhu stavby do hlubších vrstev základové půdy, není-li základová spára dostatečně únosná, nebo je-li ohrožena podemletím. Proveďte výpočet a návrh základového pasu dle. Výpočet okamžitého, konsolidačního a konečného sedání. Přitížení v základové spáře = změna totálního napětí = změna efektivního. V případě malé únosnosti základové spáry je potřeba zvětšit šířku pasů a případně provést zpevnění základové spáry vhodným podsypem a zhutnit.