Občanský zákoník 1964

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ. Aktuální znění zákona: občanský zákoník č. Popis pro tento výsledek není k dispozici kvůli souboru robots. Občanský zákoník je občanský zákoník, který v letech 1964–2013 upravoval české hmotné soukromé právo a který v pozměněné podobě stále platí na. Občanský zákoník upravuje občanské právní vztahy a postavení jejich účastníků. Z oblasti ochrany spotřebitele je poukázáno na ta.

Občanský zákoník 1964

Nemovitostmi jsou pozemky a stavby.

Přejít na Občanský zákoník 1964 – nejkurióznější občanský zákoník historie kontinentálního práva. Obecné informace o očanském zákoníku, něco z historie, užitečné odkazy. Málek, Alois: Občanský zákoník a předpisy souvisící, 1964.

Občanský zákoník 1964

Ceny 50 – 130 Kč v 3 antikvariátech. Podrobnější informace naleztene a odkazu. ST ČTVRTÁ Vydržení za platnosti občanského zákoníku č. Občanský zákoník je základní zákon upravující soukromé právo hmotné. Uzavřená podle §628-630 občanského zákoníku č. Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z. Právnickými osobami dle § 18 OZ jsou:.

Občanský zákoník z roku 1964 (poslední občan skoprávní kodifikace). Práva městská království českého markrabství moravského. Mám povinnost si zboží při převzetí zkontrolovat? Další informace: Naopak nároky z odpovědnosti za vady, které má věc již.