Obecná míra nezaměstnanosti

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od. Obecná míra nezaměstnanosti v ČR a krajích.

Obecná míra nezaměstnanosti

Zvolit graf: Časová řada za ČR, Kraje v roce 2015, Kraje v roce 2014, Kraje v roce 2013. Přejít na Obecná míra nezaměstnanosti – Jedná se o ukazatel míry nezaměstnanosti zjišťovaný Českým statistickým úřadem. EkonomikaArchivPodobnéObecná míra nezaměstnanosti je pak podle Českého statistického úřadu počítána jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech). Obecná míra nezaměstnanosti (data ČSÚ), Míra nezaměstnanosti – Statistické ukazatele české národní banky, časové řady vývoje ekonomiky.

Obecná míra nezaměstnanosti

Data z výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Jednotná metodika výpočtu podle doporučení. Počátkem nového roku 2013 statistici mění pohled na českou nezaměstnanost. Obecná míra nezaměstnanosti, vypočítávaná Českým statistickým úřadem, bude. Takový má po určitou dobu většinou nárok na podporu v nezaměstnanosti. Takto vykazovaná míra nezaměstnanosti se nazývá obecná míra nezaměstnanosti. Obecná míra nezaměstnanosti v regionech ČR 1. Srovnání základních ukazatelů mezi regiony ČR.

Obecná míra nezaměstnanosti