Obratlovci test

Test vyzkoušen 1466 krát, průměrný výsledek je 80. Strunatci – pracovní list – práce s textem (17_Pr7_doc). Do které skupiny strunatců se řadí ryby? Předmět: Přírodopis, okruh: Obratlovci, Autor: Josef Novák Přidáno dne: 04. Poskládejte si DVPP společně s ITveSkole. V klidu, s úsměvem a maximalizací přínosu pro školu i pedagogy. Obratlovci, ptáci – test na opakování.

ZŠ vlastivěda, přírodověda, angličtina, český jazyk, informatika. Stavba těla obratlovci – obojživelníci. Ryby řadíme mezi: a) obratlovce b) ploutvonožce c) šupinatce. Podle přirozených ţivotních společenstev rozeznáváme v tekoucích. Test 5: NERVOVÁ A SMYSLOVÁ SOUSTAVA OBRATLOVCŮ. Nervová soustava obratlovců je: a) gangliová b) žebříčkovitého typu. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.

Obratlovci test

Hodnocení materiálu: Vyučující: prof.

Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý. Uveď zástupce bezlebečných kopinatec plžovitý. Strunatci a) jsou bilaterálně souměrní b) dýchají zásadně plícemi. Podnebné pásy – zde; Živé organizmy – zde; Obratlovci – zde; Člověk – lidské tělo – I. Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronické testy ověřují získané znalosti z oblasti zoologie s okamžitou zpětnou vazbou. Obratlovci, Sexta, Seznámit žáky se základními znaky obratlovců.

Popis: Opakovací práce z tématu obratlovci. Možno zadat jako dú nebo samostatnou práci.