Ochrana veřejného zdraví magisterské studium

Dozvíte se, co všechno musí takový „ochranář veřejného zdraví“ znát a. V bakalářském i magisterském programu lze obor studovat v rámci. Studijní program: Veřejné zdravotnictví.

Ochrana veřejného zdraví magisterské studium

Studijní obor: Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Navazující magisterské studium studijního. Obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. Navazující magisterský obor rozšiřuje studijní problematiku bakalářského studijního oboru tak, aby.

Ochrana veřejného zdraví magisterské studium

Studijní obory Ochrana veřejného zdraví a odborný pracovník v ochraně veřejného.

Navazující magisterský obor rozšiřuje studijní problematiku bakalářského. Absolventi studia se uplatní v orgánech ochrany veřejného zdraví (hygienických stanicích), ve zdravotních ústavech, zdravotních odborech, odborných a. Veřejné zdravotnictví, studijní obor Veřejné zdravotnictví a manage- ment. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Obor Ochrana veřejného zdraví (5345V006). Navazující magisterské studijní obory (po ukončení Bc.) Studijní program Veřejné zdravotnictví. Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (P). Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií.

Ochrana veřejného zdraví magisterské studium

Základním koncepčním nástrojem v oblasti ochrany veřejného zdraví by mohlo být.