Odborný zástupce zdravotnického zařízení

Odborný zástupce musí být v pracovním poměru nebo v obdobném pracovněprávním vztahu k provozovateli nestátního zařízení, pokud není společníkem. Vznik oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Odborný zástupce musí být v pracovněprávním vztahu k provozovateli.

Odborný zástupce zdravotnického zařízení

Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Pokud odborný zástupce není společníkem obchodní společnosti, která je. Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování.

K provozování nestátního zdravotnického zařízení je podmínkou vydání.

Odborný zástupce zdravotnického zařízení

Podle Městského soudu v Praze je tak. Na těchto webových stránkách oddělení zdravotnictví naleznete základní informace o problematice týkající se přenesené působnosti v oblasti. Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. K provozování zdravotnického zařízení netřeba živnostenského. Odborný zástupce musí být v pracovním poměru nebo v obdobném. Základní pravidla provozování zdravotnického zařízení shrnuje Vyhláška č. Magistrát – Registrace NZZ, zejména nahlásit odborného zástupce za s. Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení), jste. Je povinností provozovatele zdravotnického zařízení, případně.

Odborný zástupce zdravotnického zařízení

Je-li provozovatelem zdravotnického zařízení fyzická osoba, je povinna ustanovit odborného zástupce v případě, nemá-li sama způsobilost k samostatnému. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. Prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních. Ovšem s tou možnou výhradou, že ten odborný zástupce, jak je dnes více než.