Odhad pozůstalosti

Právník řekl, že žádnou povinnost udělat odhad nemovitosti ze zákona nemáme. Musela jsem kvůli dědictví svého bytu udělat odhad. Daně se dotýkají snad všech okamžiků našich životů, včetně těch méně radostných – úmrtí někoho z rodiny či někoho blízkého z širšího okolí.

Odhad pozůstalosti

Pokud jste se stali dědici a potřebujete odhad ceny nemovitosti pro potřeby notáře, nepotřebujete klasický znalecký posudek, který je několikanásobně dražší. Tak opravdu nevím, zda půjde notáři poděkovat, že mu ušetřil za korektní odhad obvyklé ceny. To je názorný příklad, proč by mělo být v zájmu jak účastníků.

Prvním úkonem, který notář v řízení o dědictví učiní, je předvolání osoby, která je seznámena s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého.

Odhad pozůstalosti

Dědicové brzy pocítí velkou úlevu při vyřizování pozůstalostí po svých. Například odhad bytu může stát i pět tisíc korun, posudky na běžné. Odhad nemovitosti pro dědické řízení. Přenechte starosti s nemovitostmi v dědictví nám. Vlastnictví nemovitosti s sebou přináší řadu situací, kdy se po vás žádá odhad ceny vašeho domu či bytu.

Vše začíná už při koupi nemovitosti. V dědickém řízení provádí notář úkony jménem soudu. Může jednat pouze s účastníky řízení (dědicové, v menším množství případů pak i s věřiteli). V jeho ustanovení § 97 se v souvislosti se soupisem pozůstalostního jmění ukládá udávat hodnotu movitého a nemovitého majetku ke dni úmrtí.

Odhad pozůstalosti