Odtokový žlab betonový

Vyberte si ze široké nabídky zahradních, parkových a silničních obrubníků a odvodňovacích žlabů BEST. O jejich kvalitě svědčí dvacetiletá záruka, kterou na tyto. Betonové výrobky","rh":"betonovevyrobky. Nahlásit další obrázekNahlaste prosím urážlivý obrázek.

Odtokový žlab betonový

LAB – velký se používá pro zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů, jimiž protékají trvale nebo dočasně povrchové vody. U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost nebo třeba. Odtokový žlab betonový s mříží pozink – určený pro zabetonování s pojezdovou zátěží 1,5t (osobní automobil).

Odtokový žlab betonový s mříží šedá litina – určený pro zabetonování s pojezdovou zátěží 40 t. Odvodňovací BG betonové žlaby jsou důležitým elemtem při výstavbě nejen infrastruktury, odolávají vysokým zatížením a téměř nepozorovaně plní svojí.

Odtokový žlab betonový

Má zaveden a udržován evironmentální systém dle ČSN EN ISO. Betonové odvodňovací žlaby se využívají ke svedení a odvedení povrchové vody ze zpevněných venkovních ploch do kanalizační sítě. Liniovým odvodněním (odvodňovacími žlaby) je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč. Betonové žlaby a příkopové se používají pro odvádění povrchových, zejména srážkových vod z pozemních komunikací, parkovišť a zpevněných venkovních. BG Odvodňovacie žľaby z betónu s vnútorným spádom alebo bez sa vyrábajú v svetlých šírkach 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm. Betonové dílce pro vedení povrchových vod se používají pro odvedení srážkových vod především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles.

Voda může být svedena buď do terénu. Odvodňovacie betónové žľaby zabezpečujú účelné riešenie odvodnenia dažďovej vody v okolí budov, domov, parkovísk, záhrad pre vjazd do garáže, atď. Slevy 21% a doprava zdarma, vyberte si kolik metrů potřebujete. Jsme schopni Vám připravit celou odvoňovací síť kanálů.