Ohlášení stavby formulář 2015

Navigace: Úřad a samospráva > Městský úřad > Žádosti a formuláře. Kdy stačí ohlášení stavby a kdy už je třeba stavební povolení? Formulář Ohlášení stavby – vzor ke stažení!

Ohlášení stavby formulář 2015

Dnes už stačí rodinný dům POUZE OHLÁSIT. Vyplňování formuláře se však nevyhnete. Obsah dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby dle §104. Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení § 104 odst.

Ohlášení stavby formulář 2015

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104.

Ohlašuje-li stavební záměr více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v.

Ohlášení stavby formulář 2015

Ohlášení stavby (01.01.2012) Stažení dokumentu ve formátu PDF Stažení. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. POSTUP PRO OHLAŠOVÁNÍ PRODUKCE ODPADŮ V ROCE 2015. Malíř a scénograf Karel Marx (1928 – 2015). Upozornění s novelou stavebního zákona byly vydány i nové formuláře, stávající jsou platné. Ohlášení stavby, žádost o stavební povolení, oznámení stavby, oznámení o užívání stvaby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu, oznámení. Metodické návody a výklady k platnému územnímu plánu 05.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby vps ai (PDF, 88 kB).