Oplechování atiky dwg

Pochozí plochá střecha s pochozí vrstvou tvořenou dlažbou do betonu – atika. Zateplování stěn – "vnitřní", Základní skladby, rohy a kouty u oken a dveří. Oplechování atiky, zásady, ceník a zádady navrhování klempířských prvků.

Oplechování atiky dwg

ETICS Weber therm – osazení dekoračních profilů z přířezů EPS F. ETICS Weber therm – ukončení zateplovacího systému na rovné stěně. Založení ETICS v návaznosti na strop nad prostorem suterénu (PDF) – (DWG). Bodový světlík – příčný řez se svařovaným oplechováním. Pásový světlík – svařované oplechování na spodní straně. Technická řešení cihlového systému Porotherm a Terca Klinker ke stažení ve ve formátu DWG a PDF.

Kreativní střecho — izolace atiky, přilepení za studend. Dřevěbá fošna upevněná na hmoždinky. Oplechování, lemování a ostatní klempířské prvky Oplechování Oplechování se na přední straně zpravidla ukončuje okapnicí a na zadní straně. Detail 408: Přechod vodorovné izolace FATRAFOL na svislou – vegetační střecha. Opracování atiky a ukončení krytiny v rovině střechy. Detail atiky tepelná izolace stěny150mm+80mm, vnitřní strana atiky 50mm, tepelná izolace střechy 200mm+140mm. ZATEPLENÍ STŘECHY, PROVEDENÍ NOVÉ KRYTINY STROJOVNY VÝTAHU, OPLECHOVÁNÍ ATIKY. OPLECHOVÁNÍ STROJOVNY, OSAZENÍ NOVÉ.

Napojení zateplení na oplechování parapetu. Popis řešení: Střecha je řešená jako jednoplášťová teplá střecha, kde na. Source document, C:\programy\fermacell\dedwf\2020501. Cementotřískové desky pro stavebnictví. K jímací soustavě budou vodivě připojeny veškeré neživé vodivé části střechy (rámy strojů TZB, oplechování atiky, stožáry a pod.). STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ, NEBO ATIKOVÉ ZDIVO. STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIK BUDE ODŘÍZNUTO SOUBĚŽNĚ. AT – NADEZDĚNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY + OPLECHOVÁNÍ.

BS – STĚNY A STŘÍŠKY ZÁVĚTŘÍ BUDOU OMÍTNUTY + NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY. Bezespádové hranaté podokapní žlaby. U pultových a sedlových střech ukončených atikou je třeba.