Oplechování atiky příponky

Oplechování atiky, zásady, ceník a zádady navrhování klempířských prvků. Na zhlaví atiky je plech přichycen pomocí plechové příponky. Oplechování okolo komínu by mělo být zhotoveno.

Oplechování atiky příponky

Ustřihněte si příponku a připevněte volný konec po 600mm. Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich. Oplechovat atiku lze jak na její vodorovné vrchní části, tak na jejich bocích (svislá část). Boční část atiky může být oplechována, omítnuta.

Oplechování atiky příponky

Více o použití příponek v oddílu „Kotvení kry-. Drátěné příponky – Drátěnými příponkami se připevňují přední okraje plechů, lemování říms, výstupků, oplechování parapetů tak, aby nedocházelo. Kónické oplechování atiky pro snadnější montáž – pozink (FeZn) – rozvinutá šíře. Atika – oplechování nadezdívky rš 430. Hřebíky a příponky – pozink – 25 ks. Přesah okapnice musí být u oplechování okapů střech, balkónů a. RŠ 160 nebo 200 mm, 5 – plechové příponky ve.

Klempířské příponky tvořívelice důležitou oblast v připevňování klempířských. Oplechování podokeníků, monierek, atik, různýchfasádních výstupků a málo. Drátěná příponka u oplechování okenního parapetu. Jestliže to materiál či tvar oplechování atiky vyžaduje, musí se jeho tuhost opět zvýšit příponkou, tentokrát v rovině. Vnější svislá část oplechování atiky má překrývat vrchní část opláštění střech v závislosti na výšce budovy:. Příponka oplechování, kotveno do podkladní OSB desky. Detail D3 – ukončení hydroizolace na stěně se zateplením : 7. K7a – oplechování pro šířku atiky 575mm RŠ.

Zatahovací pás u okapu + příponky – RŠ. Z výztuže atiky budou odřezány ocelové příponky oplechování.