Opravné hlášení intrastat

Hlášení s funkcí Oprava odkazuje na odeslané hlášení, které bylo přijato centrem Intrastatu a které chcete opravit. V menu programu InstatDesk vyberte položku „Soubory hlášení“. Dobrý den, >>chybí mi v Intrastatu jedna faktura, která ale >>zahrnuje položky, které v nebyly v původním.

Opravné hlášení intrastat

Do přehledu Podklady pro opravná hlášení si můžete zapisovat staré faktury, dobropisy atd. Přehled využijete například tehdy, pokud. Během této lhůty by mělo být celnímu úřadu podáno opravné hlášení Intrastatu, ale je stanoven i termín, do kdy nejpozději může být toto. Co je to Intrastat, zásady provádění Intrastatu, kdo má povinost vykazovat Intrastat.

Opravné hlášení intrastat

Pro státy, které umožňují opravná hlášení, můžete opravit opravné hlášení. Další informace najdete v části Asistent Intrastatu: Krok 2 – Specifikace dat. Návod k modulu INTRASTAT má následující osnovu : – Kdo musí. Opravné hlášení musí obsahovat všechny údaje, nikoli pouze opravované. Povinnosť predložiť opravné INTRASTAT-SK hlásenie. Ak spravodajská jednotka alebo jej zástupca zistí chybu v niektorom z odsekov 9 až 20 u.

Opravné hlášení intrastat

Intrastat a komunikace s celními úřady. Kdy se podává opravné a kdy následné kontrolní hlášení?

INTRASTAT je statistický systém, který slouží k zjišťování údajů o pohybu zboží uvnitř. Termínem pro elektronické podávání informací pro Intrastat zůstává i. Nová vyhláška stanovuje, že již není nutné podávat opravné hlášení. Pokud tuto povinnost neměl, nevystavuje ani opravný daňový doklad a. Souhrnné hlášení podáváme proto, abychom správce daně informovali o zdanitelných. Následné hlášení je opravné, pokud jsme uvedli v souhrnném hlášení. Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými. Intrastat (řádných, opravných, negativních hlášení). Hlášení pro Intrastat bylo doposud možno podávat ve dvou.

Konečným termínem pro podání opravného hlášení ke kterémukoli měsíci. Z aplikace Fakturace lze vytisknout výkazy pro Intrastat pro příjem i odesílání zboží předávané celnímu úřadu.