Ošetřovatelská dokumentace

Na zdokumentování jeho jednotlivých kroků a veškerých ošetřovatelských činností je důležité vedení ošetřovatelské dokumentace. ArchivPodobnéOdstavec (2): Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření. Zdravotnická dokumentace, s ohledem na rozsah.

Ošetřovatelská dokumentace

Elektronická ošetřovatelská dokumentace v ošetřovatelském procesu. Sestra a ošetřovatelská dokumentace. Záznam o ošetřovatelské péči obsahuje:.

Lékařská ZD = skutečnosti vztahující se k poskytování zdravotní péče.

Ošetřovatelská dokumentace

Ošetřovatelská ZD = skutečnosti týkající se poskytování OSE péče. Vedení ošetřovatelské dokumentace elektronicky ve strukturované podobě přináší pro sestry zlom při doku- mentování stavu.

Ošetřovatelská dokumentace

Ošetřovatelská dokumentace V článku se snažíme specifikovat ošetřovatelskou dokumentaci a určujeme její význam pro dokumentaci práce. Ošetřovatelská dokumentace rovněž obsahuje záznam o teplotě, vyprazdňování, dietě, příjmu tekutin, PMK, PŽK a jiné. Elektronická ošetřovatelská dokumentace řeší komplexně záznam poskytované péče, plně nahrazuje papírovou formu a významně šetří čas. Jako doklad o vykonané ošetřovatelské péči slouží záznamy v ošetřovatelské dokumentaci.

Ošetřovatelská (sesterská) dokumentace je. Studentská a vzorová dokumentace OSP – na web – plán. Vzorová studentská ošetřovatelská dokumentace 2, 113 Kb. Další součásti ošetřovatelské dokumentace VoZD tím, že definuje pouze výše uvedené součásti dokumentace ošetřovatelské péče, nijak neomezuje. Integrovaná softwarová a síťová řešení – ICZ – Elektronická ošetřovatelská dokumentace. Neexistuje metoda ani šablona pro vedení ošetřovatelské dokumentace. Při úvahách o ošetřovatelské dokumentaci jsme vycházeli pře- devším ze. Zdravotnická dokumentace, a tedy ani ošetřovatelská doku- mentace, není.

Kniha přináší zásady tvorby ošetřovatelské dokumentace a ujednocuje zásady z pohledu praxe se zdůrazněním forenzního pohledu.