Paréza n. medianus

Motorická inervační oblast; 3 Senzitivní inervační oblast; 4 Vyšetření při paréze. Nervus medianus vychází ze segmentů C5−Th1 cervicobrachiální pleteně. Nervus medianus ("středový nerv") je smíšený nerv, který nemá větve na paži.

Paréza n. medianus

Existují anatomické varianty v motorickém i senzitivním zásobení. Mobilizace drobných kloubů zápěstí a ruky. Tvar ruky při přísaze; Poruchy povrchové cítivosti, nepříjemné parestézie až palčivé bolesti. Zkoušky: mlýnku; sepjatých rukou; přivolání.

Paréza n. medianus

Paréza radiálního nervu – paresis nervi radialis.

Paréza nervus radialis je nejčastějčí paréza vznikající na horní končetině v.

Paréza n. medianus

Jsou zde podrobně popsány rehabilitační metody a postupy, kterými lze parézy léčit, a jejich využití v konkrétním případě parézy nervus medianus. Název práce v AJ: Tendon transfers in peripheral radial nerve palsy. Poranění periferních nervů na horní končetině jsou nejčastěji způsobena natržením, kompresí, přetrhnutím. Ergoterapie u poruch periferních nervů na dolní. Vzniká útlakem nervu v karpálním tunelu. Projevuje se dysestézií a bolestí ve volární části předloktí a ve volární části I. Někdy při chronickém, asymetrickém přetěžování.

Při paréze nervus radialis dochází k oslabení DF ruky, EXT prstů v MP kloubech. Pletenec pažní Nervové větve Primární provazce (horní, střední… brachialis) N. Projeví se parézou a atrofiemi svalů inervovaných hlubokou větví n. Vlákna nervus medianus pochádzajú z koreňov. Práce je rozdělena do pěti kapitol přičemž jednotlivé kapitoly jsou souhrnem důležitých oblastí periferních paréz po poškození kmene n.