Pažení příložné

Příložné pažení se používá v soudržných i nesoudrž- ných zeminách. Podle soudržnosti zeminy se pažiny kladou buď na sraz nebo s mezerami, vodorovně. Pažení příložné – používá se u výkopů se svislými stěnami.

Pažení příložné

Ke svislé stěně výkopu se upevňují vodorovné nebo svislé pažiny, které se překládají vodorovnými. Příložné pažení se používá tam, kde stěny výkopu zůstanou alespoň několik hodin po vyhrabání stabilní – není však obvyklé používat příložné. PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ – JÍLOVITÍ ZEMINY, KRÁTKODOBĚ UDRŽÍ TVAR VÝKOPU. PAŽINY SE PŘIKLÁDAJÍ PŘÍMO KE STĚNĚ VÝKOPU JSOU VODOROVNÉ. Cena v Kč za 1 m3 rozepřeného prostoru.

Jáma, rýha, šachta, roubení, pažení, svahování, kotva, štětovnice, pažící konstrukce, záporové pažení, pilotová stěna. Roubení s příložným vodorovným pažením. Při roubení se postupuje tak, že se výkop prvního pracovního záběru udělá na hloubku nejvýše 1,5. Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení. Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny příložným pažením od hloubky. Zřízení a odstranění pažení, vzepření a rozepření stěn – příložné. Pažením příložným se rozumí zřízení a odstranění pažení příložného jam, rýh, výkopů a šachet.

Profil potrubí, DN 250 239 m, DN 300 889 m.

Pažení příložné

Nejstarším způsobem pažení je dřevěné příložné pažení. Představme si dvě desky, které jsou rozepřeny vodorovnými popř. Příložné pažení je možné v tuhém nebo písčitém jílu, jílovitém písku a ve zvětralé nebo rozpukané skále, která sice může zůstat kratší dobu nezapažená, ale na. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2. Hydraulické systémy příložného pažení, které vyrábí anglická firma SHORCO, jsou k dispozici ve vertikálním i horizontálním provedení.

Z hlediska konstrukce je možno vytvořit vodorovné pažení, svislé pažení, příložné pažení, hnané pažení apod. Volba konstrukce pažení závisí na hloubce a. Pažením příložným se rozumí zřízení a odstranění pažení příložného jam, rýh, výkopů a šachet se svislými stěnami. Obsahem standardu je přiložení dřevěných. R00, Rozepření stěn pažení – příložné – hl. Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení – pažení příložné, hloubka do 2 m rýha, m2, 2386. Zřízení příložneho pažení a rozepření stěn rýh hl m2. Odstranění pńlozneho pažení a rozepřeni stěn. Pažení stěn výkopu – příložné – hloubky do 4 m pro tunel.

Pažení a rozepření stěn rýh – příložné – hl. Druhy roubení: roubení s příložným vodorovným pažením. Hh2020-004 Odstranění paženía rozepřenístěn rýh pro podzemnívedení- m2 -257,412 34,00 -8 752,01 i pažení příložné. Vodorovné příložné pažení s vodorovnými pažinami se v soudržné zemině používá do hloubky 8 m. Svislým příložným pažením se paží rýhy do hloubky až 5 m.