Penetrační makadam cena

Penetrační makadam hrubý+2xnátěr s podrcením, m2, 496. Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm. Penetrační makadam hrubý Pl’u’lH tl 100 mm m2 1 090,00 192.

Penetrační makadam cena

Cena opravy ve srovnání s používanými technologiemi je 2 až 2,5 krát levnější. Přejít na Penetrační makadam – Makadamem je v ČR nazýván pouze penetrační makadam, což je konstrukce z hrubého kameniva prolitá silničním. Cena za provedené dílo se upravuje a doplňuje o ménčpráce a. Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm 320,000 M2 189.

Penetrační makadam cena

Stavba: JZR11242 – Město Přibyslav-Oprava. Oprava MK v Keřkově, penetrační makadam – úsek 1. Katalogu směrných orientačních cen stavebních.

Penetrační makadam cena

VPCN 3 – novostavba – délka 950 m, kryt penetrační makadam. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Zpevnění povrchu lesní cesty penetračním makadamem bude sloužit jako protierozní ochrana, výrazným způsobem vylepší technické. Název: Lesní cesta Vojnovice-Zighartice – penetrační makadam; Druh veřejné zakázky: Stavební práce.

Cenu za dopravní infrastrukturu a Cenu hejtmana Středočeského kraje. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí l 099 561,79 Kč. Kryt – penetrační makadam z kameniva hrubého tl. SN 73 6127-2 (736127) Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 2: Penetrační makadam. Součástí prací je usazení 5ks svodnic, které dodá investor. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky.

Spodní vrstva bude z penetračního makadamu dle ČSN 73 6127, vrchní vrstva. Penetrační makadam se musí dělat za horka," upozornil Mátl. Vyfakturovaná cena se shodovala s vysoutěženou," potvrdil Mátl.