Penetrační makadam

Přejít na Penetrační makadam – Makadamem je v ČR nazýván pouze penetrační makadam, což je konstrukce z hrubého kameniva prolitá silničním. ArchivPodobnéPenetrační makadam PM (ČSN 73 6127-2). Asfaltocementový beton ACB (ČSN 73 6127-3).

Penetrační makadam

Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí KAPS (ČSN 73 6127-4). Více zde Zobrazit všechny aktuality. Nacházíte se: O nás > Divize stavební výroby > Penetrační makadam.

Jedná se o konstrukci vozovky z hutněného makadamu s postřikem živicí a posypem drtí, zpravidla neslouží k přímému pojíždění.

Penetrační makadam

Infiltrační a regenerační postřiky provádí firma podle platných norem a předpisů za použití vlastních i nakupovaných materiálů. Penetračky: Provádění oprav vozovek technologií penetračního makadamu a udržovacích asfaltových nátěrů. Zatlačení v jednotkách 0,1 mm vyjadřuje hodnotu penetrace. VM – vsypný makadam, PM – penetrační makadam, N – nátěr, P – postřik. Zabýváme se výstavbou a rekonstrukcí polních a lesních cest různých typů povrchů – penetrační makadam, asfalt.

Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 2: Penetrační makadam. Penetrační makadam hrubý+2xnátěr s podrcením, m2, 496. Originální název: ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 2: Penetrační makadam. Anglický název: ČSN 73 6127-2 Road Building – Grouted.

Penetrační makadam

Kompletní výstavba a rekonstrukce všech druhů komunikací (živičné povrchy – obalované kamenivo, prolévané vrstvy vozovek – penetrační makadam) včetně. Podrobné informace k jednotlivým krytovým vrstvám jsou uvedeny v první kapitole tohoto dokumentu.

Penetrační makadam hrubý Pl’u’lH tl 100 mm m2 1 090,00 192.