Ph vody v bazénu

Stejně důležité je udržovat požadované limity tvrdosti vody. Tento fakt je třeba mít na paměti hlavně při dopouštění vody do bazénu. Hodnota pH vody určené ke koupání je velice důležitá ! Ideální hodnota pH pro bazény se pohybuje mezi pH 7. Vodu v bazénu máme jako křišťál, ale pořád máme vysoké pH a to ho denně měřím a přidávám pH- chlor je v pořádku. Doporučujeme vyměnit písek ve filtraci. Ideální hodnota pH bazénové vody je 7,2 -7,6.

Ph vody v bazénu

Pokud je pH vody ve vašem bazénu mimo tuto vymezenou oblast, většinou vám začínají problémy. Po vyčištění dopusťte vodu zhruba 10 centimetrů pod okraj bazénu.

Pak byste měli osadit a zapojit filtrační jednotku a změřit hodnotu pH vody. Ideální hodnota pH pro bazény je 6,8 až 7,2. Podle vyhlášky upravující požadavky na kvalitu vody ve veřejných bazénech se pH může pohybovat rozmezí 6,5. Jak dosáhnout křišťálově čisté vody v bazénu? Zkontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chloru popřípadě peroxidu, testerem. S chemickou úpravou vody v bazénech je nutno zajistit její dlouhodobost. Hodnota pH vyjadřuje kyselost či zásaditost vody a označuje se stupnicí 0 – 14.

Ph vody v bazénu

Každé čištění bazénu a dávkování dezinfekčních prostředků by mělo začít kontrolou pH, tedy kyselosti a zásaditosti vody. Hodnota pH vody je jedním nejdůležitějších sledovaných faktorů. Výrazně ovlivňuje kvalitu bazénové vody i spotřebu a účinnost všech přípravků na její úpravu a. H ovlivňuje funkci úpraven vody, životnost bazénu, rozvodů a má vliv i na pocit návštěvníků bazénu. Hodnota pH je definována jako záporný. Solonizace – sůl do bazénu a úprava vody. Nevýhodou je také přímý vliv chlorování na zvyšování hodnoty pH vody v bazénu.

Dalším velmi komfortním způsobem úpravy vody v bazénu jsou solonizační. K dokonalému požitku z koupání v bazéně patří čistá voda. Správná hodnota by se měla pohybovat mezi 7,2 až 7,6 pH. Absolutně nejdůležitější hodnota, na kterou byste se při kontrole vody v bazénu měli zaměřit, je pH. Se správným pH vody se bude vodě v bazénu dařit dobře. O vodu v bazénu se majitelé musí pečlivě starat. Voda v bazénu by nám měla přinášet radost, relaxaci a odpočinek.

O problémech s vysokou koncentrací chloru, špatným pH, následným svědění očí a pokožky. Sledování pH bazénové vody je důležité z hlediska komfortu koupání. Ideální hodnota pro bazény je 6,8 – 7,2. Snížení pH vody v bazénu pomocí granulátu pH minus v případě, že pH je vyšší než 7,6.