Platové tabulky

Nové vládní nařízení stanovuje platové tabulky a platové třídy pro rok 2017! Shrnujeme všechny tarify pro zdravotníky, úředníky, učitele. ArchivPlaty ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance.

Platové tabulky

V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně. Tuto platovou tabulku využijí ti zaměstnanci, kteří: jsou uvedeni v § 303 odst. Váš plat se tedy řídí platovými tabulkami a třídami.

Platové tabulky

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. V tabulce platových tarifů také přibude jeden nový platový stupeň pro začínající učitele, kterým se tak základní plat zvedne už po dvou letech. Státním zaměstnancům, zaměstnancům ve veřejných službách a správě, jako jsou učitelé nebo hasiči, úředníci, knihovníci či pracovníci v. Každému státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle jeho zařazení do platové třídy a platového stupně. Výši těchto tarifů a dále zejména katalog správních. Dobrý den, kde lze najít nové platové tabulky, které budou platit od 1. Tabulka zařazení nepedagogických zaměstnanců škol str. Stupnice platových tarifů (platové tabulky – viz přílohy NV).

Platové tabulky