Plochá střecha bez atiky

Napojení střechy a obvodové stěny je možno řešit třemi způsoby a to: a) pomocí atiky (přečnívá obvodová zeď). Pochozí plochá střecha s pochozí vrstvou tvořenou dlažbou do betonu – atika. PROTAN – atika – okapnice háková – mechanicky kotvená plochá střecha bez.

Plochá střecha bez atiky

Popis řešení: Použití masivního železobetonového stropu významně snižuje. Plochá DUO střecha v místě masivní atiky z pórobetonu14.

Plochá střecha bez atiky

Na okapové hraně může krytí střechy začít s nebo bez okapového plechu. Obdobné řešení odvodnění ploché střechy přes atiku.

Jednoplášťová střecha klasická bez provozu s parotěsnicí vrstvou. POLYDEK se musí použít pro opracování svislých ploch atik na plochých střechách. Dle sklonu střechu dělíme na – plochá (sklon 1° až 5°)- ČSN 731901. Rozlišujeme ploché střechy dle: q využití. Při stavbě ploché střechy je nezbytné dbát na správný systém odvodnění. Atiky musí mít spád směrem dovnitř minimálně 3 ° tak, aby voda stékala. Vzhledem k tepelně technickým vlastnostem se řadí ukončení střechy bez atiky pro dosažení kompaktnějšího tvaru budovy mezi nejvhodnější řešení.

Plochá střecha bez atiky

Na atiku nebo stěnu se nenatavují asfaltové pásy z plochy střechy.

U střechy jednoplášťové neplní atika funkci nosnou, a podle toho se odvíjí její konstrukční tloušťka. Detail styku ploché střechy a atiky. Přechod hlavní hydroizolační vrstvy z plochy střechy na svislou část atiky má být v případě folií bez náběhu, tvar se zajistí pomocí koutové lišty z. Všeobecné požadavky na konstrukce plochých střech. Obecné principy skladeb plochých střech. Napojení na stěnu (nebo atiku výšky min…… frakce 8 – 16 mm (prané kamenivo bez prachových částic), vrstva by měla mít. ZAKRESLOVÁNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Součástí studie je zároveň výpočet výšky atiky, která vychází z :. Příloha C (informativní) Zásady řešení detailů plochých střech a konstrukcí. Střechy bez provozního využití plní základní funkci. Skladba a konstrukce střechy musí být navrženy tak, aby se dosáhlo příznivého vlhkostního stavu a. Objekty a konstrukce bez tepelně izolačních. Základní řešení skladeb plochých střešních plášťů jednoplášťových. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena. O střeše už jsem tu dvakrát psal (betonování, zdění atiky).

Teď ale přináším ultimativní článek o tom, jak se plochá střecha izoluje a dokončuje.