Počet parkovacích stání administrativa

Počet účelových jednotek na 1 stání. Administrativa s malou návštěvností :. Administrativa s malou návštěvností.

Počet parkovacích stání administrativa

Administrativa s velkou návštěvností. Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu vázaných. Určete potřebný počet parkovacích a odstavných míst pro tyto případy:. Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu.

Počet parkovacích stání administrativa

Administrativa s malou návštěvností, 50, 90, 10. Je možné ilustrovat výpočet parkovacích stání na konkrétním příkladu? PSP – základní počty stání ve smyslu § 32 odst. Předmětem odhadu počtu parkovacích stání je historický střed města Hradec Králové, zejména prostor Velkého. SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ PRO VÝPOČET POČTU STÁNÍ. Administrativa pro veřejnost přepážka. Parkovací stání je plocha, která slouží k parkování vozidla, např.

NP část administrativní s komerční, 8 NP část parkovacích stání, kde v 8. NP je cca polovina plochy vyčleněna pro administrativu.

Počet parkovacích stání administrativa

Pro určení počtu odstavných a parkovacích stání se stanovuje:. Záměrem investora je vybudovat objekt pro administrativu a bydlení, které. Pro výpočet požadovaného počtu parkovacích stání byla použita ČSN 73 61110. Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo. Umístění otvorů, jejich počet a provedení jsou dány normovými hodnotami. Obchodně administrativní budova Opatovská.

Doporučené základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání je pro administrativu s malou návštěvností uvažováno 1 stání na 35 m2 kancelářské. Oo – základní počet stání při stupni automobilizace 1 : 3,5. Autobusy pouze vyloží cestující a parkují v zóně C. SU (počet obyvatel, HDP, mzdy, územní členění apod.) ▫ statistiky. Nabídka parkovacích míst je uvažována pro možnost srovnání konstantní. Počet parkovacích stání celého areálu. Radnice s doplňkovou funkcí (administrativa, průchozí komerční parter). Počet parkovacích stání podzemní á 25m2 cca 200.

V místě je parkoviště s dostatečným počtem parkovacích stání. Ad a) výpočet počtu parkovacích míst v záměru v případě záměru PA. V rámci Oznámení byla tedy použita pro Administrativu buď položka 5. Výpočet počtu parkovacích stání byl proveden dle ČSN 736110 – Z1 čl. Obecní úřad (Administrativa pro veřejnost – instituce místního významu)- 140 m2. Odstavné a parkovací plochy – Výpočet celkového počtu stání.