Podepřený balkon

B) Konstrukce podepřená šikmou stěnou. BALKONY – lokálně podepřený rohový balkon. G) PODEPŘENÝ BALKÓN – NOSNÁ KONSTRUKCE.

Podepřený balkon

Balkony jsou předsazené konstrukce v úrovni stropních desek jednotlivých nadzemních podlaží. Realizovaná konstrukce trámově podepřené balkonové desky. Používá se u podepřených balkónů s bodovým uložením. Zasahují před hlavní nosnou konstrukci.

Podepřený balkon

Z konstrukčního hlediska lze balkony rozdělit do tří základních skupin: podepřené konstrukce, konzolovité konstrukce a zavěšené konstrukce.

Balkon je předsazená konstrukce, přečnívající přes nosnou zeď. Z hlediska účelu a funkce se mezi předsazené konstrukce řadí : – balkóny – lodžie. Konstrukčně mohou být balkony konzolové,podepřené,zavěšené nebo. B balkóny Lokálně podepřený ŽB rohový balkón: 1 prefa balkónová deska, 2 prefa sloup 3 obvodová konstrukce 4 lokálnípodpěry, 5 dilatační mezera. Jednoduchý tvar domu oživuje arkýř, v němž je umístěna jídelna, a dřevěný balkón podepřený sloupkem. Dokonce Doležal na jednom školení vysvětloval, že když se balkon uzavře je to. Sedlová střecha s velkým sklonem a vikýři se hodí i do klasické nebo venkovské zástavby. Fasádu oživuje i sloupy podepřený balkón.

Podepřený balkon

YTONG stropy – balkon – lodžie – příčné podepření balkonových desek. Palác vyplňuje celou západní stranu horního Malostranského náměstí. V prvním patře nad hlavním vchodem masivně podepřený balkon, nad kterým je výrazný. Pro konzoly (balkóny) doporućujeme s rozlişením dle typu stropní konstrukce. Také druhý balkón je podepřený stejným typem sloupků. Portál jeviště malého sálu s oblými vnitřními horními rohy je vytvořený opět v neorenesančním duchu.

Balkony, venkovní posezení a přístřešky. Můžete si také přistavět balkon, ochránit svou terasu nebo vchod před sluncem.