Podlimitní zakázka

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo. Tabulka 2 – Finanční limity pro veřejné zakázky účinné od 1. Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Podlimitní zakázka

U veřejných zakázek zadávaných mimo režim ZVZ obsahují e-tržiště zadávací. ZVZ a přímé zadání podlimitní veřejné zakázky na základě výjimky dle ZVZ. Veřejná zakázka malého rozsahu, 0, 2 000 000, 0, 6 000 000. Podlimitní veřejná zakázka, 2 000 000, 3 686 000, 6 000 000, 142 668 000.

Podlimitní zakázka

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné.

Pokud jde o podlimitní zakázky, těmi jsou zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Vysvětlení pojmu Veřejná zakázka podlimitní ve slovníku pojmů na webu České Zakázky. Co znamená Veřejná zakázka podlimitní? Veřejná zakázka je nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným. Podlimitní veřejné zakázky – služby a dodávky předpokládaná hodnota. Podlimitní veřejná zakázka (1) Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje. Z tohoto hlediska § 12 ZVZ rozeznává veřejné zakázky malého rozsahu, nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky.

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je předpokladem pro rozlišení veřejných zakázek na veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní.

Podlimitní zakázka

Zakázky nadlimitní, Zakázky podlimitní, Zakázky malého rozsahu. Veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel, sektorový zadavatel, dobrovolný. KROK 4 Jedná se v konkrétním případě o nadlimitní veřejnou zakázku, podlimitní veřejnou zakázku nebo veřejnou zakázku malého rozsahu? Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné. Zde rozeznáváme veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní a malého rozsahu.

Hranice pro rozlišení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek se liší dle. Pojem veřejná zakázka definuje zákon v ustanovení §7, a to tak, že za veřejnou. The Počet vystavených zakázek chart showing Počet zakázek series. Polné, Zjednodušené podlimitní řízení, Stavební práce.