Podzemní stavba definice

Definici pojmu „podzemní stavba“ naleznete v Terminologickém slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí: Podzemní stavba je stavba a její zařízení pod. Rozdíl mezi podzemní stavbou a podzemním dobýváním nerostů. Tato definice má jeden zásadní praktický důsledek, a sice že za věc v.

Podzemní stavba definice

Pokud jsou podzemní stavby stavbami, které postrádají samostatné. Je vidět, že definice stavby je velmi zapeklitá. Za nemovité věci jsou výslovně považovány také podzemní stavby se samostatným účelovým. Podzemní stavba, která má samostatné účelové určení – není součást.

Podzemní stavba definice

Podzemní stavby do 16 m2 a hloubkou do 3 m. Definice nemovitosti, rodinného domu, rekreační chaty a zahrádkářské chaty.

Pokud tedy konkrétní stavba není věcí, je součástí pozemku. Definice v novém občanském zákoníku stanovuje, že nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením.

Podzemní stavba definice

Z výše uvedené obecné definice věci NOZ z praktických důvodů stanovuje. Stručný právní výklad o pozemcích a stavbách začněme definicí věci. Podzemní stavba se speciálním účelovým určením. Spodní stavba: podzemní část budovy. Její součástí jsou základy a případně také suterénní prostory.

Suterén (sklep, podzemní podlaží):. Takový projekt je pak budován na základě práva provést stavbu na cizím pozemku. V důvodové zprávě uváděn příklad vinného. Termíny a jejich definice: izolace: část stavby (stavební prvek). Spodní stavba budov může zasahovat pod h ladinu podzemní vody.