Pokládka kamenné dlažby do písku

Proces venkovní pokládky kamenné dlažby se může velmi lišit podle toho. Dlažby klaďte do 2,5 cmtlustého lože a dodržujte spáry 2-5 cm. Dlažební kameny pro pokládku do betonového lože mohou být pro volně.

Pokládka kamenné dlažby do písku

Volně loženou kamennou dlažbu pokládáme přímo do písku. Nosná vrstva slouží k přenosu zatížení z dlažby do podloží a plní zároveň drenážní funkci. Samotná dlažba se klade na ložnou vrstvu z písku. Pokládku dlažby začínejte od rovného okraje, nebo si rovinu naznačte vodicí šňůrou.

Pokládka kamenné dlažby do písku

Pravidelné kamenné bloky vyspárované štěrkem nebo pískem s. Spárování kamenné dlažby provádíme betonovou kaší, kterou si můžeme vyrobit z tříděného říčního písku, (křemičitého slévárenského písku) a cementu.

Pro pokládku volně ložené kamenné dlažby je třeba připravit následující:. Volně loženou kamennou dlažbu terasy pokládejte bez lepení přímo do písku. Většinou jej tvoří několik vrstev štěrku nebo říčního písku. Pokud pokládáme dlažbu z přírodního kamene, nebo dlažební kostky nejsou stejně vysoké. Stejný postup zvolíme při pokládce dlažby do suchého betonu: Na podkladní lože. Jednotlivé kameny či dlaždice se při ní ukládají do písku a do štěrku. Vlastní kladení dlažby nebo kamene probíhá na ložnou pískovou vrstvu.

Pokládka kamenné dlažby do písku

Naše nabídka obsahuje více druhů přírodního kamene jako andezit, pískovce. Pokládka do písku se provádí u dlažeb v tloušťkách 4 – 10 cm. Z nějakého důvodu se dnes upřednostňuje pokládání kamene do maltového lože na podkladní.