Pokládka kamenné dlažby do štěrku

Proces venkovní pokládky kamenné dlažby se může velmi lišit podle toho, na. Dlažební kameny pro pokládku do betonového lože mohou být pro volně loženou. Dobré je rovněž to, že vrstva štěrku tvoří pod dlažbou drenáž a zajišťuje tak.

Pokládka kamenné dlažby do štěrku

Volně loženou kamennou dlažbu pokládáme přímo do písku. Dlaždice či kameny se při ní pokládají na vrstvu štěrku, což má řadu výhod. Nosná vrstva slouží k přenosu zatížení z dlažby do podloží a plní zároveň. Pokládku dlažby začínejte od rovného okraje, nebo si rovinu naznačte vodicí šňůrou.

Pokládka kamenné dlažby do štěrku

Pravidelné kamenné bloky vyspárované štěrkem nebo pískem s. Pokud pokládáme dlažbu z přírodního kamene, nebo dlažební kostky nejsou. Stejný postup zvolíme při pokládce dlažby do suchého betonu: Na podkladní. Z nějakého důvodu se dnes upřednostňuje pokládání kamene do maltového lože na. Pro pokládku volně ložené kamenné dlažby je třeba připravit následující: kamenná dlažba síly nejlépe od 15mm více; štěrk frakce 8-16 pro přípravu podloží; jemný. Písek by měl mít nepatrně větší mocnost tak, aby se kámen mohl srovnat do. Jednotlivé kameny či dlaždice se při ní ukládají do písku a do štěrku.

Vlastní kladení dlažby nebo kamene probíhá na ložnou pískovou vrstvu. Kámen pokládáme do mozaiky a gumovou paličkou jej doklepáváme do betonu.

Pokládka kamenné dlažby do štěrku

Pro pokládku a spárování kamenných dlažeb nabízíme: malta pro.