Polní cesty norma

K významnějším změnám ale došlo u návr polních cest, doporučených normou: – počet doporučených návrhových kategorií polní cesty byl. SN 73 6109 (736109) Aktuální vydání. Katalog vozovek polních cest (dále jen Katalog) je podkladem pro navrhování vozovek polních cest, příp.

Polní cesty norma

Dosud platná ČSN v roce 2004 nahradila původní oborovou normu ON Projektování polních cest, vydanou již v roce 1980, která byla v té době již morálně i. Tato norma stanoví základní požadavky pro navrhování a projektování polních cest, jednotlivých prvků polních cest a dále stanovuje základní podmínky pro. Polní cesta je v českých pravidlech silničního provozu zmíněna jako druh účelové komunikace. SN 73 6109 ji definuje jako účelovou komunikaci, která slouží.

Polní cesty norma

Rychlostní a některé sběrné místní komunikace jsou cestami IV. Technické normy (ČSN) stanovují typizované návrhové kategorie, kde písmeno.

SN 73 6109 Tato norma platí pro projektování polních cest, stanovuje základní požadavky pro navrhování jejich jednotlivých prvků a. Jedna se o klasickou polní cestu, která slouží jako příjezdová cesta k. Polní cesty se na ně mají napojovat vždy v přímých úsecích a nejlépe v pravém úhlu, napojeníje považováno dle normy ČSN 73 6109 Projektování polních cest.

Polní cesty norma