Polostabilní hasicí zařízení

Polostabilní hasicí zařízení (PHZ) je požárně bezpečnostní zařízení pevně zabudované v chráněném objektu, které je určeno především pro usnadnění. Jedním ze způsobů jak snížit požární riziko staveb a zlepšit jejich požární ochranu je použití stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení. Polostabilní hasicí zařízení (PSHZ) je požárně bezpečnostní zařízení, které je pevně zabudované v chráněném objektu a disponuje vlastním rozdělovačem. Vám nabízí projekční práce, výrobu, montáž a servis SHZ. Polostabilní sprinklerové hasicí zařízení (PHZ) – pevně zabudovaný systém připevněný ke. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení jsou samočinné hasicí systémy využívající.

Vodní clony a skrápěcí zařízení; Polostabilní hasicí zařízení. Pro vyhlášení požáru musí být instalována EPS. Polostabilní hasicí zařízení je navrhováno většinou pro malé sklady hořlavých kapalin a podzemní garáže. STABILNÍ HASICÍ A POLOSTABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ. ZAJISTÍME OD PROJEKTU AŽ PO REALIZACI. Máme schválen vlastní systém hasicího zařízení. Vodní SHZ představují nejpočetnější skupinu stabilních hasicích zařízení.

Polostabilní hasicí zařízení

Stabilní hasicí zařízení (dále jen SHZ) jsou pevně zabudovaná hasicí zařízení ve stavbě. Produkty společnosti SPRINKLER SYSTÉM CZ s. Stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení. Zpracování této dokumentace zpravidla vyplývá z požadavků technické dokumentace PBŘ – a to na základě. Profesionálně vypracovaný dokument pro BOZP a PO Formulář – protokol o kontrole – polostabilní hasicí zařízení – roční kontrola ke stažení zdarma. Provádíme servis těchto vyhrazených druhů požárně bezpečnostních zařízení: elektrická požární signalizace (EPS), stabilní a polostabilní hasicí zařízení (SHZ).