Porotherm překlady pdf

Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo. Technické údaje keramických plochých překladů KP 11,5 a KP 14,5 cm, které se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích.

Porotherm překlady pdf

Keramické ploché překlady Porotherm. KP 11,5 a 14,5 se používají jako nos- né prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích. Překladové konstrukce lze v kompletním systému POROTHERM vytvářet ze tří druhů překladů − tzv. POROTHERM překladů 23,8, POROTHERM.

Porotherm překlady pdf

POROTHERM překlad 11,5, délka 100cm.

POROTHERM překlady 11,5 se vyrábějí z podélně děrovaných cihelných tvarovek tvořících podklad pod om. Jedná se o řadu POROTHERM KP (keramický překlad), jež se dodává ve třech provedeních dle šířky KP 7, KP 11,5 a KP 14,5. Ploché překlady Porotherm se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových. Broušená cihla POROTHERM 11,5 Profi P10 (497x115x249 mm). Keramické překlady ploché Používají se jako nosné překlady nad otvory ve stěnových konstrukcích (okna, dveře, výklenky). Keramický překlad plochý 11,5 POROTHERM 115x71x1250 mm Skladem. POROTHERM překlady 11,5 se vyrábějí z podélně děrovaných cihelných tvarovek.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm překlady pdf

Keramické ploché POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 se používají.