Porotherm strop statika

Posouzení únosnosti stropu POROTHERM dle ČSN EN 15037-1. Programy "Statika zdiva POROTHERM" a "Statika stropu POROTHERM", které jsou určeny pro statické výpočty zdiva a stropů z tvarovek a nosníků. PorothermTomáš Pospíšil2016-06-08T07:21:46+00:00.

Porotherm strop statika

Posouzení únosnosti stropu POROTHERM dle ČSN EN 15037-1. Stěna je nahoře i dole podepřena želbet. Služba nabízející zpracování kompletního autorizovaného výpočtu statiky stropů ze systému POROTHERM, zjednoduší přípravu projektové. Pomoc našeho statika při přípravě kladečských plánů a návrzích konstrukcí.

Porotherm strop statika

Kč na m2 plochy stropu podle složitosti objektu a množství atypických řešení.

Pro rozšíření možností při volbě konstrukce stropu především pro rodinné. Po doladění statického posouzení a tvaru vložek pro splnění zkoušek na.

Porotherm strop statika

POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními. POROTHERM strop popis produktu iMATERIÁLYinfo – zdroj. Statické tabulky Porotherm strop, HTML, 86 kB, Stáhnout. Systémový stropy typu Porotherm nejsou vhodné. Navíc vřele doporučuji zavolat statika, který strop navrhl před provedením betonáže, aby. Strop a stěna vnitřní z vytápěného do nevytápěného prostoru 0,60 0. P+D s maltou TM a izolační omítkou 0,35 0,38.

Pro správnou funkci stropu se poraďte se svým projektantem, statikem nebo stavebním dozorem! Porotherm strop BN tvořený cihelnými vložkami MIAKO 25 BN a. Strop dřevěný a železobetonový, krov dřevěný, pultová střecha. Pro posouzení všech nových a stávajících nosných konstrukcí byl přizván statik, protože. Nová přístavba byla navržena ze systému POROTHERM se stropem z MIAKO vložek. Stropní konstrukce, stropy, klenby, dřevěné, nosníkové, keramické. Kromě statické funkce musí také zajistit funkci akustickou, protipožární a tepelně technickou.

Kotvení stěny k obnažené výztuži železobetonového sloupu (pouze se svolením statika!) 11.