Posouzení oslunění

CSN 73 0580 — 1 Denní osvětlení budov, základní požadavky, článek 4. Při doplňování stávající souvislé zástavby výstavbou v prolukách, popř. Výpočty odpovídají požadavkům norem : ČSN (STN) 73 0580 (denní osvětlení) a ČSN 36 0020 (sdružené osvětlení).

Posouzení oslunění

SN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov. Výpočet obytných ploch je proveden dle ČSN 73 4301. SN 73 0580 – 4 Denní osvětlení průmyslových budov. SN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky.

Posouzení oslunění

SN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení. Optické vlastnosti – propustnost světla 2).

Poznámka:Technickým dokumentem se rozumí zahraniční, mezinárodní, podnikové normy. SN 73 0030, 730030, Písemné značky veličin pro navrhování staveb, 01. SN 73 0580, 730580, Denní osvětlení budov, 01. Tato norma nahradila, ČSN 73 0580-1 (730580) z října 1999. Dostupnost, skladem (tisk na počkání). SN 73 0580 "Denní osvětlení budov" se člení na: Část 1: Základní požadavky. Dle ČSN 730580-2 Denní osvětlení budov – denní osvětlení obytných budov“ stanoví požadavky na úroveň.

SN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů. SN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. SN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov z června 2007 se opravuje takto:. Varianta 1 nevyhoví požadavku ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov na dostatečné denní osvětlení a jeho rovnoměrnost v posuzované místnosti. Změnu ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov, část 1: Základní požadavky a část 2: Denní osvětlení obytných budov provázela odborná diskuse zejména na.