Postavení městských částí hlavního města prahy upravuje

Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje1) a obce a dále postavení městských částí. Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje) a obce a dále postavení městských částí. Statut hlavního města Prahy je obecně závazná vyhláška, kterou Praha na základě.

Postavení městských částí hlavního města prahy upravuje

Statut města upravuje zejména vztah mezi městem a městskými částmi a. ArchivStatut Hlavního města Prahy je obecně závazná vyhláška, kterou Praha na základě. Praze, jsou právnickými osobami ve smyslu.

Postavení městských částí hlavního města prahy upravuje

Vztahy mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi upravuje jednak přímo zákon o hlavním městě Praze, příp. Přenesená působnost hlavního města Prahy a městských částí. Postavení hlavního města Prahy je specifické z hlediska jeho statutu jako hlavního města.

Praze, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje též postavení městských částí hlavního města. Postavení orgánů hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí spolu s. Specifické postavení hlavního města Prahy je upraveno zákonem o hlavním. Městská část hlavního města Prahy je způsobilá podat návrh na zrušení územního.

Postavení městských částí hlavního města prahy upravuje