Pozemkový katastr

Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. ArchivPodobnéSlovo katastr je odvozeno z latiny a znamená krátce asi totéž co soupis (caput = hlava, capitastrum = soupis podle hlav, později též podle jakékoliv jednotky). Katastr nemovitostí a katastrální mapa, interaktivní on-line náhled do katastru.

Pozemkový katastr

Katastrální mapy, pozemkový katastr, věcná břemena a další – on-line nahlížení. Katastr nemovitostí a katastrální mapa. Tip: Přiblížením na úroveň ulic se zobrazí katastrální mapa.

Nahlížení do katastru nemovitostí ONLINE.

Pozemkový katastr

Po vzniku Československa už zastaralé mapy Stabilního katastru pro evidenci pozemků nepostačovaly. V katastru existuje několik různých zjednodušených evidencí. Jde o evidenci vycházející z údajů pozemkové knihy (původ pozemkový katastr – PK), vycházející z. Co to znamená, když je parcela vedená ve zjednodušené evidenci? Přejít na Historie pozemkové evidence – Katastry nemovitostí zahrnovaly údaje pro daňové účely. Chcete zjistit informace z katastru nebo spíše hledáte populární tabulku se seznamem neznámých majitelů? Stabilní katastr nemovitostí byl pořízen během 2. Součástí stabilního katastru nemovitostí jsou pozemkové mapy, k nimž se dochovaly tzv.

Pozemková evidence z období první republiky platná do roku 1951.

Pozemkový katastr

Geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků ve státě. Pozemkový katastr převzal dosavadní výsledky evidovaného katastru daně pozemkové včetně veškerých platných měřických, písemných vceňovacích a. Pozemkové evidence Rakouska-Uherska. Víme, že řádné vedení a rozvoj katastru je navíc podmíněn i dlouhodobou politickou a ekonomickou stabilitou. Spolehlivě fungující katastr a pozemková kniha. ZK v nedávné době spustil zbrusu novou verzi katastru nemovitostí, která obsahuje mnoho nových funkcí, příjemnější prostředí a také aktualizované. Katastr nemovitostí je veřejný soubor údajů o nemovitostech v České republice. Výsledky pozemkových úprav jsou též využívány pro katastr nemovitostí, neboť většina geodetických prací spojených s vypracováním.

Hlavním důvodem pro vedení pozemkové knihy bylo zajištění bezpečnosti. Z výše popsaných příčin v roce 1964 již pozemkový katastr anipozemková kniha. Katastr nemovitostí- pozemkové 6521’3 orná půda 3116 18 582. Katastr nemovitostí České republiky. Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Poskytování informací z katastru nemovitostí.

Pozemkový katastr – pozemkové 32 neurčeno 3135 9 154,25 Kč ano. V roce 1927 byl vydán nový zákon o pozemkovém katastru. Pozemkový katastr vedly nyní finanční úřady, na rozdíl od pozemkových knih, které.