Příbuzná slova jazyk

Vyjmenovaná slova: brzy – jazyk – nazývat se – Ruzyně. Slova příbuzná: brzy jazyk jazýček, jazykozpyt, jazykověda, jazykovědec, jazykovědný, jazykový. Přejít na jazyk – Se slovem jazyk jsou příbuzná i tato slova: jazykový, jazykověda, jazykozpyt, jazykotvorný, jazykovitý, jazýček, cizojazyčný, jazylka.

Příbuzná slova jazyk

Slova do křížovky vybírej ze slov v nápovědě. Chodíme na (jazyk) J A Z Y K O V Ý kurz. Letadlo přistává na letišti v (Ruzyně) R U Z Y N I. Název: VY_32_INOVACE_20_Vyjmenovaná slova po Z_Hejnová.

Příbuzná slova jazyk

Najdi slova příbuzná ke slovu jazyk. Vymysli a napiš příbuzná slova ke slovům : jazýček, jazykověda, jazykový, dvojjazyčný, cizojazyčný.

PŘÍBUZNÁ SLOVA K VYJMENOVANÉMU SLOVU JAZYK A JEHO TVARY. Název sady: Český jazyk a literatura 3. Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) bývají označovány. Josef Dobrovský však v Zevrubné mluvnici jazyka českého (1809). Klíčová slova: Příbuzná slova, kořen slova. Slovní KOŘEN je část slov, kterou mají příbuzná slova společnou. Příklad brzy zanedlouho, časně (ráno), brzo.

Příbuzná slova jazyk

Do vyhledávacího okna lze napsat základní tvar slov (např. kostel, dítě, čistit) nebo jejich. Odvozená slova tvoří, až na výjimky (viz položka příbuzná slova). Spoj vyjmenovaná a příbuzná slova s vysvětleními. Slova jsou příbuzná tehdy, mají-li společný kořen a znamenají-li něco podobného. Didaktická hra B, 3685 kB, doc, Didaktická hra s procvičovacími kartičkami učí žáky slova vyjmenovaná a příbuzná po b.