Přepočet m3 na tuny zemina

V následující tabulce jsou uvedeny orientační přepočty pro vybrané. Pokud budete kopat malým nářadím nakypření je. Normové hodnoty objemových hmotností a jiných mechanických charakteristik sypkých hmot a.

Přepočet m3 na tuny zemina

Volba výšky a druhu podkladních vrstev je závislá na druhu zeminy. Vhodné pro zakládání trávníků, záhonů a výsadbu. Praktické přepočítávání 1 kubíku různých druhů kameniv na tuny či počty.

Přepočet m3 na tuny zemina

Počítali jsme, že to vychází cca 36 m3 normální zeminy a 16 m3 nějaké lepší. Potřebujete tedy odvézt 28 tun zeminy.

S připojeným přívěsem Vám i takové množství zeminy. U zeminy se jako kubik bere by voko 16 kolecek na kubik(m^3), ale jak rikam, by voko. Výpočet hmotnosti vykopané zeminy a ceny za její odvoz. Kolik jízd vykonají dva nákladní automobily, uveze-li jeden 5 m3. V případě většího odběru nad 5 t poskytujeme cenu 300 Kč. V současné době s kapacitou do 1500 t zpracovaného odpadu za rok. Kromě suti můžete do těchto kontejnerů dávat i kombinace suti se zeminou i odpadem.

Přepočet m3 na tuny zemina

Prodej kvalitní zahradní zeminy, písku, štěrku a kačírku. Přepočty: 1m3-1,5 t, váha je jen orientační dle vlhkosti a kusovitosti materiálu. Máme MANa,který odveze 8-10 m3,tak je to zhruba 4-5 jízd,ono těch 32. Lipně potřebovali tak zeminu ne ornici ale hlušinu že na sví. Línej to odveze na skládku za kilo tunu a ten pracovitej to odveze km od. Zeminy jsou nezpevněné nebo slabě zpevněné horniny mající. Zatřiďování hornin také ovlivňují osamělé kameny s objemem nad 0,1 m3, větší cizí.

Zeminy vznikly z pevných hornin zvětráváním a rozpadnutím působením větru, vody. Modul pružnosti se vypočítá následovně: 3. Zahradní substrát (1 m3~1,22 tun)- se zeminou. O Zemina a kameny čistá zemina a kamení bez nežádoucích příměsí.