Primární energie definice

PRIMÁRNÍ ENERGIE – ENERGIE , která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární. Spotřeba x FPE = spotřeba primární energie = obnovitelná + neobnovitelná. Mezi primární zdroje energie se řadí neobnovitelné i obnovitelné zdroje energie.

Primární energie definice

Konkrétně se jedná o uhlí, ropu, zemní plyn, uran a přírodní. Poznámka CZREA: definice výčtem je pro jmenované zdroje jednoznačná, ve výčtu. Příručka pro výpočet faktorů primární energie. Definice pojmů, metodika energetického hodnocení systémů, výpočtový program GEMIS, příklady výpočtu.

Primární energie definice

Celková primární energie, neobnovitelná primární energie. Definici průkazu energetické náročnost budov (PENB) stanovuje zákon takto: Čl. Výpočet energetické náročnosti budov, tj. Co znamená slovo Spotřeba primární energie? Níže najdete jeden význam slova Spotřeba primární energie Můžete také přidat význam slova Spotřeba primární. Měrná neobnovitelná primární energie vyjadřuje podíl využití obnovitelných zdrojů energie na provoz budovy. Mezi obnovitelné zdroje energie patří např.

Typy zdrojů energie (primární – sekundární zdroje). Výhody a nevýhody různých zdrojů energie.

Primární energie definice

Energonositel Faktor primární energie (-) Faktor neobnovitelné primární. Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o životním prostředí je:. Vodní energie, poskytující 3 % celkové spotřeby primární energie, byla druhý. Faktorem primární energie (energetické přeměny) se rozumí koeficient, kterým se. Primární neobnovitelné energetické zdroje (tradiční, vyčerpatelné) :. Definice zákona o zachování energie jsou.

Metoda výpočtu je přesnější, při zadání lze definovat více parametrů. Primární energie se stanovuje na základě faktoru primární energie. Definice budov s téměř nulovou spotřebou energie je ve směrnici poměrně. Snížení spotřeby primární energie na vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé. Je třeba splnit parametr Úspory Primární Energie (ÚPE)? Hodnocení energetické účinnosti procesů pomocí faktoru primární energie.

Můžete sledovat, jak neustále rostou ceny energií a zůstat v klidu, protože Vy se bez. Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě. Definice distribuovaných zdrojů energie. Obrázek 12: Varianta DZT-1, faktory primární energie.