Protipožární dveře ew 30 dp3

Protipožární dveře jsou zásadní pro ochranu života i majetku. Součástí je systém jednotného značení požárních dveří (klasifikace stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti).

Protipožární dveře ew 30 dp3

EW 15, 30, 45, 60, 90 minut = výrobky požárně odolné (s uvedením min.odolnosti). Třída požární odolnosti EI je zpravidla vyšší než u požadavků na EW. EI 30 DP3 C znamená – protipožární dveře se zvýšenou odolností EI 30, dřevěné.

Protipožární dveře ew 30 dp3

Dveře protipožární EI 30 D3 – Jednokřídlé a Dvoukřídlé. EW 15 DP3 SC – požáru odolávající po dobu 15-ti minut, kouřotěsné (S) se samozavíračem (C); EW 30 DP3 SC – požáru. Označení potom může vypadat následovně EI-SC 30 DP3 nebo EW-SC 30 DP3, kde jednotlivé symboly znamenají: EI dveře.

Protipožární dveře dřevěné slouží k zabránění požáru. Vyrábíme požární dřevěné dveře EW 15 DP3, EW 30 DP3, EI 15 DP3, EI 30 DP3. TŘÍDY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ. EW 30 DP1 – protipožární dveře omezující požár po dobu 30 minut vyrobené z materiálu, který. Požární dveře dodáváme se speciální zárubní jako požární uzávěr. EW,EI 30 DP3; ocelové požární dveře (plné, prosklené), případně. Protipožární dveře jsou vždy označeny štítkem, na kterém je uveden kód určující požární odolnost s časovou hodnotou, druh konstrukce a je-li osazen na. Dveře jsou tvořeny dřevěným rámem a protipožární výplní.

UPOZORNĚNÍ: Požární dveře dřevěné musí být osazeny do požární ocelové.