Protlaky potrubí

Protlaky realizujeme rychle – zvládáme až 300m denně. Protlaky mohou mít délku od 8m do 350m a průměr vtahovaného potrubí od 32mm do 730mm. CZ » Ceník – Řízené protlaky pro bezvýkopovou pokládku potrubí a kabelů, podvrty a protlaky pod silnicemi, železnicemi a vodními toky.

Protlaky potrubí

V rámci své působnosti disponujeme jednou z nejvýkonnějších technologií pro realizace řízených protlaků, pokládky potrubí tzv. Mikrotunelování je bezvýkopová technologie využívaná k umístění plastových nebo ocelových chrániček sloužících k protažení inženýrských sítí – potrubí na. Naše společnost provádí protlačování ocelových chrániček od profilu. Odtěžená zemina je nakládána do vozíku, dopravena potrubím do startovací.

Protlaky Plzeň – řízené (horizontální) vrty a podvrty. Bezvýkopová pokládka vodovodního potrubí. Touto technologií jsou horizontálně řízené vrty neboli protlaky s podporou výplachové směsi. Protlak je dokončen jakmile je celé potrubí vtaženo do vrtu. Zemina nahromaděná v potrubí se vytlačí tlakovou vodou(hydročistič). Pomocí protlačování lze vést potrubí bez nutnosti provádění výkopových prací například pod silnicemi, železnicemi nebo vodními toky. Provádíme PROTLAKY podvrty vrty pod silnicí, protlaky pod vozovkou, protlaky pod vodotečí, protlaky pod budovami, protlaky pod vodními toky. Protlaky a řízené protlaky od Nodig – Tec, s. Provádíme protlaky i řízené protlaky pod komunikacemi, vrty, podvrty nebo renovaci potrubí.

Protlaky potrubí

Tato technologie je vhodná pro pokládku inženýrských sítí ve městech, obcích a všude tam, kde je potřeba uložit potrubí efektivně, rychle a bez zásahu do. Zařízení umožňuje bezvýkopové horizontální ukládání potrubí, kabelů a. Zemní protlaky slouží k bezvýkopovému položení inženýrských sítí i v náročném. Grundodril 15X a obnova potrubí metodou. Nabízím a provádím protlaky pod komunikací pro bezvýkopovou pokládku kabelů a potrubí v délce do 18 metrů, mikrotuneláže. O nás, protlaky pod komunikací, zemní protlaky, bezvýkopové metody pokládky, renovace potrubí Hradec Králové. Protlaky "Ramováním"; Protlaky "Krtkem".